Informace o CBD

Zde najdete vše o CBD od A do Z.

Obecné prohlášení

Nezapomeňte, že ve všech případech není CBD určeno k diagnostice, prevenci či vyléčení jakéhokoli onemocnění. Před zahájením užívání nových doplňků stravy byste se měli vždy poradit se svým lékařem.

CBD je zkratka pro takzvaný kanabidiol – typ chemické sloučeniny – obsažený v konopí a marihuaně. CBD je jedním z přirozeně se vyskytujících kanabinoidů, kterých se v konopí nachází více než 100 různých druhů, ale ty, které jsou přítomny v největší koncentraci, jsou CBD a tetrahydrokanabinol (neboli THC).

Veškeré CBD, které používáme ve společnosti Kanavape, bylo extrahováno z přírodního konopí s vysokým obsahem CBD, z něhož však byly odstraněny všechny stopy THC.

THC je kanabinoid spojovaný s psychotropními účinky, které rekreačním uživatelům marihuany způsobují opojení. Všechny produkty Kanavape jsou zcela bez THC.

Konopí i marihuana jsou druhy konopí, které pocházejí z čeledi rostlin Konopovitých, kam patří například také chmel používaný k ochucení piva.

Ačkoli patří do stejné čeledi rostlin, konopí a marihuana se liší svým chemickým složením, zejména obsahem THC.

Konopí přirozeně obsahuje přibližně 0,2 % THC a 5-8 % CBD, zatímco marihuana obsahuje mnohem více THC – přibližně 10-20 % – a mnohem méně CBD.

Veškeré naše CBD pochází z přírodního, vysoce kvalitního konopí z farem v EU. Veškeré CBD, které používáme v KanaVape, bylo extrahováno z konopí metodou extrakce, která zajišťuje, že produkt CBD neobsahuje žádné kontaminující látky.

V současné době jsou v České republice všechny výtažky z konopí, které mají obsah THC do 1 % hmotnosti a zároveň nemají omamné účinky, zcela vyňaty z režimu zneužívání návykových látek, což znamená, že jsou legální.

Zdroj: Expats.cz

Podle zprávy Světové zdravotnické organizace: „U lidí CBD nevykazuje žádné účinky svědčící o potenciálu zneužívání nebo závislosti…“ K dnešnímu dni neexistují žádné důkazy o problémech souvisejících s veřejným zdravím v souvislosti s užíváním čistého CBD.

Zdroj: WHO

Terpeny jsou vonné organické sloučeniny, které se nacházejí v konopí, marihuaně a několika dalších skupinách bylin, ovoce a rostlin, které jim dodávají aromatickou rozmanitost. Tyto přírodní, aromatické rostlinné látky tvoří základ našich vape liquidů a zajišťují, že žádný z nich nemá “nechutnou” příchuť jako u mnoha vape produktů.

Současný výzkum ukazuje, že CBD má řadu příznivých účinků, o kterých se lze na internetu široce dočíst. Doporučujeme vyhledávání na Googlu, abyste se dozvěděli o účincích více!

  • „The ‚miracle‘ cannabis compound that doesn’t get you high“ – The Guardian
  • „Everybody who buys the product comes back and raves about it – including my mother“ – The Washington Post
  • „Research shows CBD may increase overall sleep amounts and reduce insomnia“ – Huffpost
  • „CBD Stopped My Anxious Spiraling“ – Elle
  • „CBD won’t get you high, but it will still make you feel good“ – InStyle

a. Endokanabinoidní systém

Potenciální terapeutické přínosy CBD by nebyly možné bez toho, aby naše tělo disponovalo biologickým systémem, který je schopen s kanabinoidy, jako je CBD vzájemně působit, a zpracovávat je.

Tento vnitřní systém se nazývá endokanabinoidní systém a je jedním z nejdůležitějších fyziologických systémů, který udržuje procesy, jimiž tělo samo reguluje své vnitřní prostředí.

Endokanabinoidní systém je v podstatě vnitřní komunikační a reakční mechanismus těla, který mu při správném fungování umožňuje udržovat rovnováhu. Když něco vyvede buňku z její „běžné“ zóny, endokanabinoidní systém na to reaguje, aby obnovil rovnováhu.

To sice neznamená, že zavedením kanabinoidů rostlinného původu do těla se vždy vše uvede do „správného stavu“, ale naznačuje to, že endokanabinoidní systém můžeme stimulovat zavedením vnějších kanabinoidů, jako je CBD, do těla a tím podpořit pozitivní výsledky pro tělesné funkce, které “ECS” ovlivňuje.

b. Jak endokanabinoidní systém funguje?

Endokanabinoidní systém se skládá z velkého množství kanabinoidních receptorů rozmístěných v centrálním nervovém systému (receptory CB1, které se nacházejí především v mozku a míše) a periferním nervovém systému (CB2, což jsou receptory rozmístěné po celém těle). Tyto receptory se nacházejí na povrchu buněk a přenášejí informace o měnícím se fyziologickém prostředí v těle, aby buňka mohla spustit vhodnou vyrovnávací reakci k udržení rovnováhy v buňce.

Podobně jako zámek a klíč přijímají kanabinoidní receptory CB1 a CB2 (zámky) „informace“ o měnícím se fyziologickém prostředí v těle ve formě endokanabinoidů (klíčů), které tělo syntetizuje podle potřeby v závislosti na aktuálních fyziologických podmínkách.

c. Každý člověk je jiný

Každý člověk má jedinečný endokanabinoidní systém. Zejména rozložení a hustota kanabinoidních receptorů CB1 a CB2 u každého z nás je stejně jedinečná jako například otisk prstu, což je důvod, proč je experimentování s konopím a konopnými produkty tak osobité a proč mají lidé z konzumace stejného produktu různé zkušenosti.

Ne, před užíváním jakýchkoliv produktů CBD se poraďte se svým lékařem, zejména pokud máte alergie.

Stejně tak, pokud máte pocit, že se necítíte dobře či nereagujete dobře na užívání produktů s CBD, okamžitě přestaňte CBD užívat a navštivte svého lékaře.

Informace o vapování

Bezpečnostní informace

Zajištění vysoké kvality výrobku je pro nás velmi důležité. Proto veškeré naše výrobky obsahující CBD byly laboratorně testovány, aby byla zajištěna kvalita a přítomnost nulového THC.

Všechny naše vape liquidy jsou vyráběny v České republice v souladu s pravidly výrobní praxe. Předpisy pro výrobu e-liguidů jsou v EU přísné a jejich dodržování spěje k výrobě vysoce kvalitních produktů. Žádný z našich výrobků neobsahuje acetát vitaminu E, nikotin či THC. Naše vapovací pera jsou vyráběny ze skla s keramickým jádrem a neobsahují žádný plast. I přes to, že vapování je podle výzkumných zpráv méně škodlivé než kouření, doporučujeme umírněnost v užívání. CBD zároveň není určeno k diagnostice, prevenci a léčbě žádného onemocnění.

KanaVape vaporizér

Našroubujte zásobník Kanavape na horní část vapovacího pera a dbejte na to, abyste ji příliš neutáhli. Po našroubování zásobníku, neboli “cartridge” stačí vdechnout, vaše pero začne být aktivní stejně, jako když kouříte joint. Nezapomeňte, že vapování se liší od kouření, proto jen jemně a šetrně potahujte a po každém vdechnutí si nechte několik minut oddech.

Ve chvíli kdy má vaporizér málo energie a potřebuje nabít, začne blikat centrální tlačítko.

Opatrně odšroubujte baterii vaporizéru a zapojte přiloženou nabíječku, tu následně zapojte do USB portu. Během nabíjení bude kontrolka svítit červeně. Při úplném nabití se kontrolka změní na zelenou barvu. Doba nabíjení je přibližně 1-2 hodiny. Během nabíjení nenechávejte baterii bez dozoru.

Pokud začne být váš vaporizér příliš horký, vypněte jej a nechte jej na několik minut vychladnout.

Skladujte svůj vaporizér na místě mimo dosah přímého slunečního světla a mimo dosah vody. V případě, že máte zásobník přišroubovaný na horní část vaporizéru a momentálně ho nepoužíváte, nechte jej ve svislé poloze. Tím snížíte pravděpodobnost, že kazeta vyteče. Pokud předem víte, že nějakou dobu nebudete vapovat, odšroubujte zásobník z baterie vaporizéru a umístěte na dno gumovou zátku. Kazetu uložte ve svislé poloze na suché místo bez přímého slunečního světla.

CBD kazety KanaVape

Po vyjmutí CBD zásobníku z obalu odstraňte gumovou zátku v její horní části a poté ji zašroubujte ve směru hodinových ručiček na horní část Vašeho vaporizéru.

Zásobníky KanaVape se nedoplňují. Nedoporučujeme, abyste se pokoušeli odšroubovat horní část odpařovací patrony ani se ji nepokoušeli znovu naplnit. Může tím dojít k porušení těsnění zásobníku a jejímu úniku.

Ne. Náplně KanaVape jsou speciálně navrženy pro naše vaporizéry, tak aby Vám přinesli největší požitek z vapování.

Jak mohu opravit zásobník, pokud špatně těsní?

  • Vyjměte zásobník z vaporizéru – dávejte pozor, abyste zásobník dostatečně obrátili vzhůru nohama, aby při vyjímání baterie vaporizéru došla kapalina.
  • Omotejte papírový ubrousek kolem konce zásobníku, který se normálně našroubuje do vaporizéru a profoukněte náustek – opět bez jeho otočení vzhůru a rozlití tekutiny.
  • Přebytečná kapalina v centrální trubce pro proudění vzduchu (foukání) vyteče na papírový ubrousek. Možná budete muset foukat několikrát, abyste se ujistili, že je trubice čistá.

A nebo:

Přepněte na vyšší výkon nebo nastavte napětí. Tím se odpaří více tekutiny na jeden zátah a můžete tak zbavit keramického jádra přebytečné kapaliny.

Všechny naše CBD náplně mají na obalu datum expirace. Pro dosažení nejlepší kvality a chuti doporučujeme spotřebovat kazetu do 3 týdnů od otevření. Pokud liquid začne hnědnout (oxidační proces), ale jsou stále před datem expirace, jsou stále nezávadné a účinné, ale může to mít vliv na chuť.

Může se také stát, že Váš liquid začne krystalizovat. Krystaly vypadají jako jasné střepy na vnitřních stěnách kazety. K tomu obvykle dochází, když je kazeta delší dobu příliš studená. Svou náplň můžete i nadále používat, ale doporučujeme ji opatrně zahřát (bez připojené baterie), např. umístěním (vypnutou!) poblíž radiátoru. To by mělo zahřát kapalinu a rozpustit CBD. Jakmile k tomu dojde, znovu připojte baterii a několikrát vdechněte, aby se olej rozdělil do topného tělesa zásobníku.

Pro zjištění složení si vždy přečtěte doplňující informace, které naleznete u každého produktu.

Jak skladovat

Skladujte na chladném místě

E-liquidy se rozpadají a ředí, pokud jsou ponechány na intenzivním teple, jako je například přímé sluneční světlo. Po zředění e-liquid pravděpodobně zaplaví centrální keramické jádro zásobníku a způsobí únik. Udržujte svůj vaporizér na chladném a tmavém místě, abyste se tomuto vyvarovali!

Skladujte zásobník ve svislé pozici.

Jak vapovat

Natahujte dlouze, ale jemně.

Únik z náústku (často doprovázený bublavým zvukem) – je známkou toho, že z vaporizéru zřejmě natahujete příliš tvrdě.

Pokud z vaporizéru taháte příliš prudce, je na zásobník aplikováno příliš mnoho sání a přebytečnou kapalinu vtáhne do centrální trubice rychleji, než ji zvládne keramické topné jádro odpařit. Toto potenciálně může způsobit netěsnost vaporizéru. Pokuste se tak natahovat dlouze a jemně. Kouř bude přicházet i při mírném vdechování a budete tak šetřit keramické topné jádro.

Age Verification By clicking enter, I certify that I am over 18 years.